Vytvořte pohřební parte
jednoduše a ihned

Pohřební služba Liberec

Vytvořte pohřební parte – jednoduše a ihned!

Na webu pohrebnictvi.eu nabízíme k využití aplikaci, která vám pomůže vytvořit pohřební parte. Jedná se o jednoduše ovladatelný program, který v rozšířené verzi nabídne mnoho variant a možností. Databáze aplikace obsahuje celou řadu smutečních veršů, grafických rámečků i obrázků k sestavení originálního smutečního oznámení. Každý vzor na parte lze libovolně kombinovat a doplňovat. Verše na parte, obrázky i fotografii zesnulého vkládáte zcela intuitivně, aplikaci zvládne ovládat skutečně každý.

Jak aktivovat rozšířenou verzi aplikace Smuteční parte?

  1. Kliknutím na stránku Rozšíření možností se dostanete na stránku, kde vložíte Vaší platnou emailovou adresu. Vyplňte kontrolní kód proti spamu a klikněte na tlačítko Vyžádat informace.
  2. Obratem dostanete na Vámi zadaný email informace o způsobu jak provést platbu. Na výběr jsou možnosti: platba předem na bankovní účet nebo rychlejší varianta platba prostřednictvím služby PAYPAL.
  3. Po úhradě na náš účet je zasláno heslo na Váš mail, který jste zadali při aktivaci rozšířené verze.
  4. Přejdete na stranu Vytvoření parte a nad horizontálním menu kliknete na volbu Aktivovat rozšířené možnosti. Na následující straně zadáte Vaší mailovou adresu a heslo, které Vám bylo zasláno. Kliknutím na tlačítko Aktivovat je systém připraven pro práci v rozšířeném režimu.

Dále se systémem pracuje tak jak je popsáno v kapitole Jak pracovat s aplikací Parte Online?

Jak vytvořit smuteční parte? Přečtěte si návod.

Tvorba smutečního parte je intuitivní a jednoduchá. Doporučujeme zpracovateli smutečního oznámení si před samotným vytvořením parte projít nabízené obrázky a rámečky, aby se rozhodl jakou verzi aplikace pro tvorbu parte použije.

Přejděte na stránku Vytvoření parte.
Zobrazí se Vám horizontální menu, na které se postupuje zpravidla od levé části.

KROK č.1 – ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI PARTE

  1. výběr smutečního verše – kliknutím na tlačítko Výběr verše se zobrazí všechny aktuálně vložené verše v databázi aplikace. Zvolte verš, který pokládáte za vhodný
  2. zpracovaní textu parte se vytváří prostřednictvím textových polí, jejichž rozvržení je nadefinováno ve finálovém zobrazení parte. V případě, že zadavatel není rozhodnut jaký text vložit, či jak jej formulovat, je k dispozici nápověda s nadefinovanými možnostmi, které se nejběžněji používají při tvorbě smutečního oznámení. Nápověda se zobrazí najetím kurzoru na grafický symbol otazníku.

Jakmile zadavatel dokončil editaci textů, je možné si prohlédnout výslednou podobu kliknutím na tlačítko Zobrazit parte. Lze se i po zobrazení parte se vrátit zpět a pokračovat v úpravě textových polí.

KROK č.2 – VLOŽENÍ SYMBOLU (OBRÁZKU) DO PARTE

Na druhé záložce horizontálního menu pod názvem SYMBOL je zpracovateli parte k dispozici databáze obrázků, které může do parte vložit. Počet nabízených obrázků se liší podle toho, s jakou verzí systému uživatel pracuje. V základní verzi jsou to 4 grafické symboly a v rozšířené jsou k dispozici všechny, které aktuálně aplikace má ve své databázi. Samotná výběr obrázku je jednoduchý. Kliknutím na symbol se kolem něho zobrazí slabé červené orámování. Tím je symbol vybrán. Kliknutím na tlačítko Zobrazit parte si zpracovatel může zobrazit dosavadní úpravy, které v parte udělal.

KROK č.3 – VLOŽENÍ RÁMEČKU OKOLO PARTE

Na třetí záložce je k dispozici vložení rámečku kolem parte. Počet nabízených rámečků se liší stejně jako o kroku č.2 podle toho, jakou verzi zadavatel používá. V základní verzi je na výběr 1 typ rámečku, v rozšířené verzi jich je 8.

KROK č.4 – VLOŽENÍ FOTOGRAFIE ZESNULÉHO

Tato volba je k dispozici pouze zadavateli který pracuje v rozšířeném, tedy placeném režimu aplikace. Zadavatel vloží do pole fotografii ze svého disku na lokálním PC tlačítkem VLOŽIT FOTO. Následně pomocí tlačítka ODESLAT fotografii odešle aplikaci ke zpracování.

Tím je výroba parte ukončena. Kliknutím na tlačítko ZOBRAZIT PARTE je parte zobrazeno k finálové korektuře. V případě, že zadavatel chce upravit nějakou část smutečního oznámení, kliknutím na tlačítko Přejít Zpět (upravit parte) se opět dostane do editovacího režimu a výběrem z horizontálního menu může údaje editovat.

Pokud je zadavatel spokojen a přeje si parte vytisknout, kliknutím na tlačítko Tisknout je parte odesláno na zadavatelovu tiskárnu. Před samotným potvrzením tisku parte zadavatel zadá počet požadovaných kopií smutečního oznámení. Tím je postup tvorby parte ukončen.